Làm gì mà căng vậy, nghe điện thoại thôi cũng bị ăn đạp oan

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.915 seconds.