Lạm dụng dấu mật trong các văn bản hành chính nhà nước

Thông tin này được đưa ra tại cuộc tọa đàm “Báo chí và quyền tiếp cận thông tin” do Ngân hàng Thế giới tại VN và nhóm nghiên cứu Sài Gòn Truyền thông tổ chức ngày 22.4, tại Hà Nội.

Lạm dụng dấu mật trong các văn bản hành chính nhà nước

Shares

Qua nghiên cứu cho thấy có khoảng gần 50 luật, pháp lệnh có nội dung liên quan đến quyền tiếp cận thông tin, trong đó rõ nét nhất là luật Phòng chống tham nhũng và nghị định hướng dẫn thi hành. Các văn bản còn chồng chéo, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu cho biết có rất nhiều rào cản báo chí về quyền tiếp cận thông tin. Trong đó, xu hướng lạm dụng dấu mật trong các văn bản hành chính nhà nước khá phổ biến. Nhiều cơ quan nhà nước còn đặt ra các quy định hạn chế quyền tiếp cận thông tin của báo chí bằng các “rào cản kỹ thuật” như quy chế người phát ngôn. Có tới 47,06% người được hỏi ghi nhận tình trạng này là phổ biến và có đến 23,53% cho rằng tình trạng này rất phổ biến.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.