Làm 1 cái đem về quê cho tụi con nít thì bá thôi rồi … Dễ thế mà không nghĩ ra…

Theo Youtube

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

66 queries in 0.535 seconds.