Lái taxi mà gặp phải thanh niên mất dạy này các bác tính sao .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.