Lại là Cụ tổ lái xe tăng động Cụ chạy từ Hải Phòng tới gần Hải Dương vượt tất cả các loại xe trong tư thế đứng và nhảy chồm chồm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.