Lại hỏi đường, giật đồ ăn của người khác ăn tỉnh bơ! không hiểu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.