Lai dắt thành công tàu ngầm Đà Nẵng vào cảng Cam Ranh

Tàu ngầm Đà Nẵng đã được các lực lượng lai dắt thành công về cầu cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, căn cứ quân sự Cam Ranh vào lúc 10h15 phút sáng nay.

Lai dắt thành công tàu ngầm Đà Nẵng vào cảng Cam Ranh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.