Lại bảo về VN thì mọi chuyện sẽ khác đi…( chú nào không xoắn điểm danh) haha

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.