Là đàn ông…Chúng tôi luôn có mỗi khổ thầm kín vào mỗi buổi sáng sớm.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 4.343 seconds.