Kỹ thuật phim IMAX mô tả kỳ quan thiên nhiên của các công viên quốc gia Mỹ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.