Kỳ thú cặp “rồng lửa” của tên lửa SPYDER Việt Nam mua

Có một điều đặc biệt về hai loại đạn của tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER mà Việt Nam mua của Israel là việc chúng vốn là tên lửa không đối không.

Kỳ thú cặp “rồng lửa” của tên lửa SPYDER Việt Nam mua

Shares

Shares

50 queries in 2.881 seconds.