Kỳ thị người ngoại quốc nổ ra tại Anh sau vụ Brixit

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.