Kỹ năng đổ đèo xe số tự động cho người Việt

Khi lên dốc chỉ cần để số D, xe sẽ tự động về số hợp lý, còn khi xuống dốc cần chuyển sang số tay.

Kỹ năng đổ đèo xe số tự động cho người Việt

Shares

Kỹ năng đổ đèo xe số cho người Việt

Theo Khoa Học

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.