Ký giả Úc gây quỹ giúp 4 em nhỏ Việt Nam

Shares

Theo RFA Vietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.