Kỳ Duyên rạng rỡ xuống phố giữa ‘muôn trùng thị phi’

Kỳ Duyên rạng rỡ xuống phố giữa ‘muôn trùng thị phi’

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.