Kỳ cục chiến đấu cơ Anh phải xin đường…khi cất cánh

Tại căn cứ Gibraltar, các chiến đấu cơ Anh phải xin đường để cất cánh do sân bay nằm trong khu dân cư đông đúc.

Kỳ cục chiến đấu cơ Anh phải xin đường…khi cất cánh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.