Kinh ngạc xe tăng “lai” T-55 Nga và pháo Hellcat Mỹ

Ít nhất một chiếc xe tăng “lai” T-55 Nga và pháo chống tăng Hellcat Mỹ đã được người Bosnia chế tạo đầu những năm 1990.

Kinh ngạc xe tăng “lai” T-55 Nga và pháo Hellcat Mỹ

Shares

Shares

48 queries in 4.353 seconds.