Kinh ngạc thiết kế tên lửa có…người lái của Mỹ

Tên lửa có người lái M2-F3 được thiết kế nhằm chạy đua trong cuộc chiến không gian với Liên Xô vào những năm 1970.

Kinh ngạc thiết kế tên lửa có…người lái của Mỹ

Shares

Shares

47 queries in 3.743 seconds.