Kinh ngạc số quốc gia có chiến đấu cơ tàng hình

Không phải chỉ có Mỹ-Nga, hiện cả thế giới có 4 quốc gia được công nhận là sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình tối tân.

Kinh ngạc số quốc gia có chiến đấu cơ tàng hình

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.