Kinh ngạc: Mỹ biến đầu gối binh sĩ…thành máy phát điện

Với "Power Walk", binh sĩ Mỹ có thể tạo ra điện năng từ chính...đầu gối và bước di chuyển của họ.

Kinh ngạc: Mỹ biến đầu gối binh sĩ…thành máy phát điện

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.355 seconds.