Kinh ngạc loạt tên lửa đối không của phát xít Đức

Có thể nói, trong lĩnh vực phát triển tên lửa đối không thì phát xít Đức là "tiên phong", không phải Mỹ hay là Liên Xô.

Kinh ngạc loạt tên lửa đối không của phát xít Đức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.