Kinh ngạc cảnh học sinh cấp 3 Israel tập quân sự

Việc tập quân sự hay là giáo dục quốc phòng với học sinh cấp 3 ở Israel ngang ngửa với đào tạo quân chính qui ở nhiều quốc gia.

Kinh ngạc cảnh học sinh cấp 3 Israel tập quân sự

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.274 seconds.