Kinh hãi: Súng chống tăng RPG-29 bán tràn lan ở chợ đen Syria

Việc súng chống tăng RPG-29 được bán trên thị trường chợ đen ở Syria tạo ra mối nguy hiểm lớn khi loại vũ khí này có thể lọt vào tay quân khủng bố.

Kinh hãi: Súng chống tăng RPG-29 bán tràn lan ở chợ đen Syria

Shares

Shares

23 queries in 1.802 seconds.