Kinh hãi sức mạnh súng laser HEL của Đức

Súng laser HEL của Đức có khả năng bắn hạ máy bay không người lái, đạn súng cối, tên lửa.

Kinh hãi sức mạnh súng laser HEL của Đức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.