Kim Tuyến thanh lịch giữa phố Sài Gòn

Kim Tuyến thanh lịch giữa phố Sài Gòn

Shares
Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.