Khủng khiếp súng chống tăng Carl Gustav “xuyên táo” BMP-1 dễ dàng

Súng chống tăng Carl Gustav cỡ 84 mm của Thụy Điển là vũ khí chống tăng có mặt trong biên chế quân đội của hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Khủng khiếp súng chống tăng Carl Gustav “xuyên táo” BMP-1 dễ dàng

Shares

Shares

23 queries in 2.164 seconds.