Không thể tin vào mắt mình được nữa, tại sao 1 cụ ông lại có thể làm được những việc như này @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.