Không quân Việt Nam có tiêm kích đánh chặn MiG-23?

Có một số hình ảnh cũng như tài liệu cho rằng Liên Xô đã cung cấp tiêm kích đánh chặn MiG-23 cho Không quân Nhân dân Việt Nam sau kháng chiến chống Mỹ.

Không quân Việt Nam có tiêm kích đánh chặn MiG-23?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.