Không quản ngại đường xá xa xôi lên thăm và mang ít đồ quê cho con gái nhưng cô con gái cứ đuổi bố về vì sợ bạn bè nhìn thấy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.