Không quân Nga không còn máy bay dành cho “ngày tận thế“

Không quân Nga bác thông tin cho rằng máy bay chỉ huy trên không IL-96-400 là máy bay dành cho "ngày tận thế".

Không quân Nga không còn máy bay dành cho “ngày tận thế“

Shares

Shares

21 queries in 1.740 seconds.