Không quân Mỹ sẽ có một phi đoàn F 35 sẵn sàng tác chiến năm 2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.