Không quân Iran còn bao nhiêu chiến đấu cơ F-14A?

Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn còn duy trì phi đội chiến đấu cơ F-14A.

Không quân Iran còn bao nhiêu chiến đấu cơ F-14A?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.