Không phải vệ sĩ thường nữa mà lần này là thuê SIÊU vệ sĩ đi hổ báo ai cũng phải né ( nhìn 2 thằng vệ sĩ mới xoắn cả quần ra)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.