Không phải dạng vừa đâu Đại học Công nghiệp Hà nội

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.