Không Phải Dạng Rộng ..Chuẩn đến từng hạt gạo ..MTP phải kêu = ông Nội !!!

Theo Youtube

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

70 queries in 0.523 seconds.