Không ngờ ở cái cống bé tý vậy mà lại câu được con cá to thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.