Không ngờ khi bác ấy đào lớp tuyết này ra lại là loại này.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.