Không nể Nga, Trung Quốc quyết bán tên lửa chống hạm YJ-12

Chỉ sau một năm đưa vào trang bị, Trung Quốc đã tham vọng đem tên lửa chống hạm YJ-12 (phiên bản sao chép loại Kh-31A của Nga) ra thị trường xuất khẩu

Không nể Nga, Trung Quốc quyết bán tên lửa chống hạm YJ-12

Shares

Shares

46 queries in 2.699 seconds.