Không mua được tên lửa Iskander, Việt Nam sẽ chọn MGM-140 Mỹ?

0
12

comments

SHARE