Khổng lồ như những loại kính nhìn đêm trong CTTG 2

Từ chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội các nước có khoa học kỹ thuật tiên tiến đã tìm cách chế tạo ra thiết bị nhìn đêm cho binh lính.

Khổng lồ như những loại kính nhìn đêm trong CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.319 seconds.