Khổng lồ như những loại kính nhìn đêm trong CTTG 2

Từ chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội các nước có khoa học kỹ thuật tiên tiến đã tìm cách chế tạo ra thiết bị nhìn đêm cho binh lính.

Khổng lồ như những loại kính nhìn đêm trong CTTG 2

Shares

Shares

49 queries in 3.551 seconds.