Không lẽ đây là hậu duệ của Tarzan à các bác. Xem cả chục lần vẫn không hiểu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.