Không hiểu sao cầm cái bảng giống vậy ra Phố đi bộ lại bị người ta tát quá trời!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.039 seconds.