Không biết thanh niên này đã chơi loại gì mà phê thế nhỉ? =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.