Không biết là trộm cắp hay là cặp bồ mà đến nông nỗi này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.