Không biết là do thằng nhắc bài chơi đểu mình hay là do mình nhầm đây

Shares

Shares

18 queries in 1.318 seconds.