Không biết là do thằng nhắc bài chơi đểu mình hay là do mình nhầm đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.776 seconds.