Khỏi cần Iskander, tên lửa Tochka có thể khiến NATO trả giá

0
5

comments

SHARE