Khoa học đã chứng mình bạn càng thân thì nghịch càng thâm đây mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.