Kho vũ khí khổng lồ trên chiến hạm Mỹ áp sát đá Chữ Thập

Chiến hạm Mỹ áp sát đá Chữ Thập mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, là một loại tàu chiến hiện đại của Mỹ, trang bị kho vũ khí khổng lồ.

Kho vũ khí khổng lồ trên chiến hạm Mỹ áp sát đá Chữ Thập

Shares

Shares

21 queries in 1.737 seconds.