Khó mua C-130, Việt Nam có thể chọn máy bay C-27J?

Nếu không thể mua được máy bay vận tải C-130, Việt Nam có thể lựa chọn “người con” của nó – C-27J Spartan có tính năng tương đương CASA-295.

Khó mua C-130, Việt Nam có thể chọn máy bay C-27J?

Shares

Shares

24 queries in 1.795 seconds.