Khó mua C-130, Việt Nam có thể chọn máy bay C-27J?

Nếu không thể mua được máy bay vận tải C-130, Việt Nam có thể lựa chọn “người con” của nó – C-27J Spartan có tính năng tương đương CASA-295.

Khó mua C-130, Việt Nam có thể chọn máy bay C-27J?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.452 seconds.