Khó đỡ: Tàu ngầm Đức chìm vì cái…toilet

Sở hữu hạm đội tàu ngầm mạnh nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 nhưng không phải vì thế mà chiếc tàu ngầm nào của Đức cũng hoàn hảo.

Khó đỡ: Tàu ngầm Đức chìm vì cái…toilet

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 1.790 seconds.