Khó đỡ: Tàu ngầm Đức chìm vì cái…toilet

Sở hữu hạm đội tàu ngầm mạnh nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 nhưng không phải vì thế mà chiếc tàu ngầm nào của Đức cũng hoàn hảo.

Khó đỡ: Tàu ngầm Đức chìm vì cái…toilet

Shares

Shares

24 queries in 1.827 seconds.